E-Mail Disclaimer

 

English

 • This e-mail and its attached files are given in confidentiality by Crescent Technologies B.V. and may be legally privileged.
 • Crescent Technologies B.V. is not responsible for any information given in this e-mail and the attachments.
 • This e-mail and its attachments are only intended for the recipient that is named above.
 • If you have received this e-mail, but you are not the recipient, please notify Crescent Technologies B.V. immediately and delete this e-mail including its attachments.
 • Any unauthorized use such as copying, disclosure, reproduction or distribution of this e-mail and its attachments is strictly prohibited.
 • We do not guarantee and are not liable for inaccuracies or incomplete transmission of the information in this e-mail and its attachments.
 

dutch

 • Deze e-mail en eventuele bijlagen zijn verstrekt door Crescent Technologies B.V.. De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en bij wet beschermd.
 • Crescent Technologies B.V. is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie in deze e-mail en eventuele bijlagen.
 • Deze e-mail en eventuele bijlagen zijn alleen bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n).
 • Indien je deze e-mail hebt ontvangen, maar niet de geadresseerde bent, dien je Crescent Technologies B.V. hierover in te lichten en deze e-mail met eventuele bijlagen te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan deze e-mail met eventuele bijlagen zonder toestemming in te zien, te kopiëren, openbaar te maken of te verspreiden.
 • Wij staan niet in en zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledige overbrenging van de informatie in deze e-mail en eventuele bijlagen.